Rezerwacja samochod贸w

Car driving tips

Podr贸偶uj膮c samochodem mo偶na obni偶y膰 koszty poprzez kontrolowanie pr臋dko艣ci podczas jazdy.

Zbyt gwa艂towne przyspieszanie powoduje wzrost paliwa (tym bardziej pami臋taj o tym poruszaj膮c si臋 w mie艣cie). Jad膮c tras膮 szybkiego ruchu z pr臋dko艣ci膮 o 10km/h mniejsz膮 ni偶 zwykle je藕dzimy mo偶emy zaoszcz臋dzi膰 nawet do 15% paliwa. Reasumuj膮c, spokojna i p艂ynna jazda jest najskuteczniejsz膮 metod膮 do zaoszcz臋dzenia poka藕nej kwoty.

Wypo偶yczalnia samochod贸w w Toruniu

Regulamin

Postanowienia og贸lne

1. Niniejszy Regulamin okre艣la szczeg贸艂owe postanowienia um贸w najmu samochod贸w zawieranych przez MELMAX w ramach Wypo偶yczalni Samochod贸w. Regulamin Wypo偶yczalni stosuje si臋 do wszystkich um贸w najmu chyba, 偶e umowa stanowi inaczej.

2. W razie sprzeczno艣ci umowy i niniejszego Regulaminu strony zwi膮zane s膮 umow膮.

3. Najemc膮 mo偶e by膰 osoba, kt贸ra: uko艅czy艂a 23 lata, posiada wa偶ny dow贸d osobisty i wa偶ne prawo jazdy, posiada inny dokument stwierdzaj膮cy to偶samo艣膰. W wypadku, je偶eli Najemc膮 nie jest osoba fizyczna, samoch贸d mo偶e by膰 kierowany tylko przez osob臋 wymienion膮 w umowie najmu w pkt. II.

4. Wynaj臋ty samoch贸d nie mo偶e by膰 podnaj臋ty lub odst膮piony innej osobie do u偶ywania. Samoch贸d, nie mo偶e tak偶e zosta膰 oddany przez Najemc臋 osobie nie wymienionej w umowie najmu w pkt. II jako kierowcy.

5. Wynaj臋tego samochodu nie wolno przemieszcza膰 przez granic臋 RP bez pisemnej zgody Wynajmuj膮cego.

6. Wynaj臋tym samochodem zabrania si臋 holowania innych pojazd贸w, przekraczania dopuszczalnej 艂adowno艣ci oraz palenia tytoniu.

7. Op艂ata za wynajem pobierana jest z g贸ry wg stawki obowi膮zuj膮cej w dniu wypo偶yczenia. W wypadku zmiany stawek w okresie obowi膮zywania umowy, Najemca jest zobowi膮zany do zap艂aty zmienionej stawki, o ile przed艂u偶y艂 umow臋 i nie ui艣ci艂 nale偶no艣ci za najem samochodu przed zmian膮 stawek.

8. Najemca zobowi膮zany jest do zwr贸cenia samochodu z tak膮 sam膮 ilo艣ci膮 paliwa, jak膮 otrzyma艂. Za ewentualne braki paliwa, uzupe艂nione przez Wynajmuj膮cego Najemca uiszcza op艂at臋 wg stawki z Cennika.

9. Czynsz za najem naliczany jest za ca艂膮 dob臋. Op贸藕nienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikaj膮cy z umowy czas nie powoduje naliczenia odp艂atno艣ci za kolejn膮 dob臋 najmu.

10. Zamiar przed艂u偶enia okresu najmu samochodu musi by膰 zg艂oszony co najmniej na 12 godzin przed up艂ywem terminu zwrotu. Przed艂u偶enie umowy najmu, o ile przed艂u偶enie przekracza 1 dzie艅 musi by膰 dokonane w formie pisemnej. Poinformowanie Wynajmuj膮cego o zamiarze wyd艂u偶enia umowy w czasie kr贸tszym, ni偶 12 godzin przed up艂ywem terminu na kt贸ry umowa zosta艂a zawarta, b臋dzie podstaw膮 do naliczenia opr贸cz nale偶no艣ci za wynajem, tak偶e kary umownej w wysoko艣ci 400 z艂 + VAT.

11. W wypadku zw艂oki w zwrocie samochodu, mimo braku zgody Wynajmuj膮cego na przed艂u偶enie umowy najmu, lub w wypadku niepowiadomienia Wynajmuj膮cego o zamiarze wyd艂u偶enia umowy najmu przed up艂ywem czasu na jaki by艂a zawarta, Najemca jest zobowi膮zany do zap艂aty kary umownej w wysoko艣ci trzykrotnej warto艣ci czynszu za ka偶d膮 dob臋 zw艂oki.

12. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmuj膮cy ma prawo 偶膮da膰 zap艂aty odszkodowania uzupe艂niaj膮cego, je偶eli szkoda przewy偶sza warto艣膰 kary umownej.

13. Niezg艂oszenie zamiaru przed艂u偶enia najmu samochodu i niezwr贸cenie samochodu w ci膮gu 48 godzin od momentu zako艅czenia umowy najmu traktowane jest jako przyw艂aszczenie samochodu i zg艂oszone zostaje Policji.

14. W czasie u偶ytkowania Najemca zobowi膮zany jest do:
- posiadania przy sobie dokument贸w wymaganych przez kontrol臋 ruchu drogowego (prawo jazdy, dow贸d osobisty, dow贸d rejestracyjny, egzemplarz umowy najmu)
- zabezpieczenia samochodu przed kradzie偶膮 (ka偶dorazowe zamykanie samochodu oraz w艂膮czanie wszystkich urz膮dze艅 antykradzie偶owych)
- wykonywania w艂asnym kosztem i staraniem obs艂ugi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupe艂nienie oleju silnikowego, p艂ynu ch艂odz膮cego, sprawdzenie stanu ogumienia, dzia艂ania 艣wiate艂 sygnalizacyjnych, mijania i drogowych).

15. Najemca jest odpowiedzialny za brak cz臋艣ci i wyposa偶enia jak r贸wnie偶 wynik艂膮 z jego winy szkod臋 na skutek niew艂a艣ciwego u偶ytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokument贸w. W przypadku zagubienia dokument贸w lub kluczyk贸w samochodu zostanie naliczona op艂ata wg Cennika.

16. Najemca nie jest upowa偶niony do zlecania napraw, przer贸bek, przegl膮d贸w wynajmowanego samochodu. W razie awarii samochodu w okresie najmu Najemca ma obowi膮zek niezw艂ocznie powiadomi膰 o tym fakcie Wynajmuj膮cego oraz post臋powania zgodnie ze wskaz贸wkami Wynajmuj膮cego. Je偶eli usterka mo偶e stanowi膰 zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa ruchu drogowego, zabrania si臋 kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usuni臋cia. Najemca mo偶e naprawi膰 samoch贸d we w艂asnym zakresie wy艂膮cznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmuj膮cego. W贸wczas zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia rachunk贸w za wykonan膮 us艂ug臋, zwrotu wymienionych cz臋艣ci oraz z艂o偶enia o艣wiadczenia z opisem okoliczno艣ci powstania awarii.

17. Wynajmuj膮cy po stwierdzeniu zasadno艣ci dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

18. Je偶eli uszkodzenie samochodu nast膮pi艂o w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowi膮zany jest do wezwania Policji, powiadomienia Wynajmuj膮cego, a w sytuacji uniemo偶liwiaj膮cej kontynuowanie jazdy do odholowania samochodu na parking strze偶ony lub do siedziby Wynajmuj膮cego.

19. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmuj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody poniesione przez Najemc臋 na skutek awarii samochodu chyba, 偶e szkoda zosta艂a wyrz膮dzona przez Wynajmuj膮cego z winy umy艣lnej. Wynajmuj膮cy w wypadku awarii samochodu jest zobowi膮zany w miar臋 mo偶liwo艣ci zapewni膰 Najemcy samoch贸d zast臋pczy w ci膮gu 48 godzin. Za okres oczekiwania na samoch贸d zast臋pczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samoch贸d zast臋pczy powinien w miar臋 mo偶liwo艣ci mie膰 standard odpowiadaj膮cy standardowi samochodu wynaj臋tego. W wypadku, je偶eli samoch贸d zast臋pczy posiada ni偶szy standard wysoko艣膰 czynszu ulega odpowiedniemu obni偶eniu.

20. Samoch贸d posiada ubezpieczenie OC, AC zwalniaj膮ce (z zastrze偶eniem postanowie艅 punktu 22, niniejszego Regulaminu) Najemc臋 od odpowiedzialno艣ci w przypadku kolizji i kradzie偶y z wyj膮tkiem m.in.:
- umy艣lnego uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrze藕wym, po u偶yciu narkotyk贸w lub 艣rodk贸w psychotropowych oraz bez wa偶nego prawa jazdy
- uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej pr臋dko艣ci o 30 km/godz. lub wi臋cej, albo te偶 w razie dopuszczenia si臋 ra偶膮cego naruszenia przepis贸w ruchu drogowego (obowi膮zuje w贸wczas udzia艂 w艂asny kierowcy lub ca艂kowite wy艂膮czenie odpowiedzialno艣ci ubazpieczyciela za szkod臋)
- wypadku, je偶eli kierowca zbieg艂 z miejsca wypadku
- kradzie偶y, w wyniku kt贸rej zgin臋艂y kluczyki wraz z dokumentami samochodu
- szkody powsta艂ej, gdy osob膮 kieruj膮c膮 nie by艂a osoba wymieniona w umowie najmu lub aneksie do umowy
- kradzie偶y samochodu, w kt贸rym nie zosta艂y w艂膮czone wszystkie urz膮dzenia antykradzie偶owe.

W w/w przypadkach szkody pokrywane s膮 przez Najemc臋. Najemca jest zobowi膮zany zapozna膰 si臋 z postanowieniami polisy, og贸lnymi warunkami um贸w ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w og贸lnych warunkach um贸w ubezpieczenia samochodu i przestrzega膰 zawartych w warunkach postanowie艅 pod rygorem odpowiedzialno艣ci za wyrz膮dzon膮 szkod臋.

21. W przypadku w艂amania, kradzie偶y, uszkodzenia samochodu Najemca zobowi膮zany jest do zg艂oszenia tego faktu Wynajmuj膮cemu oraz w najbli偶szej plac贸wce Policji i uzyskania po艣wiadczenia wynik艂ych strat.

22. W przypadku powstania w czasie trwania umowy najmu, szkody komunikacyjnej, zakwalifikowanej przez zak艂ad ubezpieczeniowy jako szkoda ca艂kowita, oraz w przypadku kradzie偶y ca艂ego pojazdu, nawet bez winy Najemcy, jest on zobowi膮zany do pokrycia udzia艂u w艂asnego w szkodzie w wysoko艣ci 2000 z艂 netto (dwa tysi膮ce z艂otych + VAT).

23. Wszelkie spory wynik艂e w czasie realizacji umowy najmu b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Wynajmuj膮cego.

Wynajem samochod贸w

Cennik wynajmu samochod贸w w Toruniu

Melmax to tania, specjalistyczna wypo偶yczalnia samochod贸w. Firma Melmax oferuje szerok膮 gam臋 pojazd贸w osobowych i dostawczych w korzystnych cenach.

Czytaj dalej

Promocje

Cennik wynajmu samochod贸w w Toruniu

Nasza najnowsza oferta to "Cenospad wiosenny", czyli atrakcyjne ceny i gwarancja jako艣ci. Dla sta艂ych klient贸w oferujemy korzystne rabaty.

Czytaj dalej

Samochody dostawcze

Samochody dostawcze na wynajem

Opr贸cz samochod贸w osobowych posiadamy w naszej ofercie tak偶e praktyczny i funkcjonalny samoch贸d dostawczy marki Renault Master.

Czytaj dalej